Jaroměř

Název objektu: Jaroměř 
MAS: Sdružení Růže
Okres: Český Krumlov
Obec s rozšířenou působností: Kaplice
Obec: Malonty
Katastrální území: Jaroměř u Malont 691119
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný): Jihočeský kraj
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: čtverec
Rozměry: 55 x 55 x 245 (+torzo)
Konstrukce: kámen
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku:  
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Havarijní
Detailní popis: V rozcestí staré a nové cesty na Kaplici na hranici více pozemků. Jako základ je kámen, vlastní objekt se skládá z pěti samostatných na sobě uložených dílů. Nad nimi torzo pravděpodobně betonového kříže. Masivní vrchní díly netvoří kapličku ani nemají výklenky, možná v současnosti leží stříška přímo na podstavě a stěny chybí nebo jde o neobvyklou konstrukci. Blízký strom kořeny vychyluje základový kámen a větvemi zakrývá památku (stav k srpnu 2010).