Janovky

Název objektu: Janovky
MAS: Sdružení Růže
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: Trhové Sviny
Obec: Nové Hrady
Katastrální území: Údolí u Nových Hradů 706272
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný): soukromý
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kříž, křížek
Půdorys: obdélník
Rozměry: 21 x 24 x 395
Konstrukce: kámen
Nápis: 1894
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: 1894 ?
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Po rekonstrukci
Detailní popis: Mohutný kamenný kříž z jemnozrnné žuly stojí na podstavci 65 x 83 x 75 cm. "Zlaté" sošky Krista a Panny Marie a nápis. Nad Kristem na kříži další volný otvor. Konce ramen kříže osazeny kamennými koulemi. Kříž stojí na křižovatce cesty od Hlinova u posledního rybníka před osadou.