Jankov - kříž

Název objektu: Jankov - kříž
MAS: Blanský les - Netolicko
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: České Budějovice
Obec: Jankov
Katastrální území: Jankov u Čes.Budějovic
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kříž, křížek
Půdorys: obdélník
Rozměry:  
Konstrukce: kámen
Nápis: INRI
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: r. 1888
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Mírné poškození
Detailní popis: Kříž na návsi v Jankově - před kaplí.