Hracholusky - křížek, ke mlýnu

Název objektu: Hracholusky - křížek, ke mlýnu
MAS: Blanský les - Netolicko
Okres: Prachatice
Obec s rozšířenou působností: Prachatice
Obec: Hracholusky
Katastrální území: Hracholusky u Prachatic
Vlastník objektu: obec
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kříž, křížek
Půdorys: obdélník
Rozměry: 0,5m x 0,3m
Konstrukce: litina + kámen
Nápis: 1873
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: 1873
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Uspokojivý stav
Detailní popis: cca 100 m od okraje obce ke mlýnu, za hlavní silnicí. kombinace kámen + litina. Na podstavci motiv srdce, kalich a letopočet 1873