Horní Stropnice 1

Název objektu: Horní Stropnice 1
MAS: Sdružení Růže
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: Trhové Sviny
Obec: Horní Stropnice
Katastrální území: Dlouhá Stropnice 644161
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný): Obec Horní Stropnice ?
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kříž, křížek
Půdorys: obdélník
Rozměry: rozpadlá, leží
Konstrukce: kámen
Nápis: 1890
Překlad nápisu:  
Datace vzniku:  
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Havarijní
Detailní popis: Pod dubem (?) u silnice z Horní Stropnice kolem koupaliště do Dlouhé Stropnice. Proti koupališti. Nejasné hranice parcel. Zřejmě na původním místě je kamenný sokl (mimo foto) 63 x 81 x 20, vedle něj leží na dvě části rozlomené tělo pomníku v původním rozměru 29 x 50 x 150 cm. Nad ním chybí kříž, pravděpodobně velký litěný. V místě se schází mládež a dělá nepořádek.