Hlinov

Název objektu: Hlinov
MAS: Sdružení Růže
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: Trhové Sviny
Obec: Nové Hrady
Katastrální území: Údolí u Nových Hradů 706272
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný): Parcela není zapsána na LV
Neznámý vlastník: ano
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kříž, křížek
Půdorys: obdélník
Rozměry: 37 x 52 x 111
Konstrukce: kámen
Nápis: není
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: není
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Havarijní
Detailní popis: Kamenný podstavec v místě neobvyklého lyrovitého tvaru na kamenném schodu 40 x 69 cm. Chybí kříž, původně pravděpodobně litěnný. Objekt je v úvozu na vrcholu kopce na hranici několika parcel. V současnosti nepřístupný, je uvnitř areálu pastvin. Eroze a dobytek způsobí zřejmě brzy pád pomníku.