Heřmaň - Pomník padlým v 1. Světové válce

Název objektu: Heřmaň - Pomník padlým v 1. Světové válce
MAS: Pomalší
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: České Budějovice
Obec: Heřmaň
Katastrální území: Heřmaň
Vlastník objektu: obec
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: jiná
Půdorys: netypický
Rozměry:  
Konstrukce: kámen
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: 1921
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Uspokojivý stav
Detailní popis: Pomník se nachází jižně od obce cca 200 m za posledním stavením, je přístupný po zpevněné cestě. V roce 1921 jej vybudoval místní rodák Josef Krátký se spoluobčany na počest vyhlášení samostatné Československé republiky a k uctění heřmaňských rodáků padlých v 1. světové válce. Pomník má tvar mohyly. Na 4 žulových deskách pod vrcholovým jehlanem jsou vytesána jména 4 českých velikánů: T. G. Masaryka, Jana Žižky, Jana Husa a J. A. Komenského. Na menších deskách jsou pak vyryta jména padlých. V roce 2011 bude provedena obnova pomníku v rámci programu LEADER MAS Pomalší.