Heřmaň - křížek

Název objektu: Heřmaň - křížek
MAS: Pomalší
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: České Budějovice
Obec: Heřmaň
Katastrální území: Heřmaň
Vlastník objektu: obec
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kříž, křížek
Půdorys: čtverec
Rozměry:  
Konstrukce: zdivo
Nápis: Pochválen buď pán Ježíš Kristus
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: 1866
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Po rekonstrukci
Detailní popis: