Heřmaň - kamenný kříž

Název objektu: Heřmaň - kamenný kříž
MAS: Pomalší
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: České Budějovice
Obec: Heřmaň
Katastrální území: Heřmaň
Vlastník objektu: obec
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kříž, křížek
Půdorys: čtverec
Rozměry:  
Konstrukce: kámen
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: 1921
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Uspokojivý stav
Detailní popis: Kamenný kříž se nachází cca 50 m po lesní pěšině od pomníku padlým. Kamenný kříž bude v roce 2011 obnoven společně s pomníkem v rámci programu LEADER MAS Pomalší.