Habří - kaplička na rozcestí

Název objektu: Habří - kaplička na rozcestí
MAS: Blanský les - Netolicko
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: České Budějovice
Obec: Habří
Katastrální území: Habří u Lipí
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: čtverec
Rozměry:  
Konstrukce: zdivo
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: r. 1892
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Mírné poškození
Detailní popis: Výklenková kaple Nejsvětější Trojice na rozcestí silnic Kvítkovice - Lipí. Zděná kaple byla postavena na místě starší stavby, která stála uprostřed rozcestí. U staré kaple stály dva stromy. Jejich kořeny narušovaly zdivo a ohrožovaly stabilitu kaple, která se začala naklánět. Václav Chromý (sedlák z čp.9) se proto rozhodl starou stavbu strhnout a na jejím místě postavit novou kapli. Ta už však nebyla postavena na původním místě, protože už předchozí kaplička byla překážkou na cestě Lipí - Kvítkovice, ale byla umístěna do kraje zahrady Vojtěcha Chromého (čp.11). Při bourání staré kaple se našla lidská kostra, nabízí se tedy hypotéza, že kapli postavili na památku smrti tohoto člověka.