Habří - kaple na návsi

Název objektu: Habří - kaple na návsi
MAS: Blanský les - Netolicko
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: České Budějovice
Obec: Habří
Katastrální území: Habří u Lipí
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: obdélník
Rozměry:  
Konstrukce: zdivo
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: r. 1867
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ano
Seznam a číslo: NPÚ - č.231
Stav památky: Uspokojivý stav
Detailní popis: Návesní kaple sv. Jana Nepomuckého byla postavena r. 1867 na místě původní starší stavby.