Dvůr Koroseky - kaplička - rozcestí na Černý Dub

Název objektu: Dvůr Koroseky - kaplička - rozcestí na Černý Dub
MAS: Blanský les - Netolicko
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: České Budějovice
Obec: Homole
Katastrální území: Homole
Vlastník objektu: obec
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: čtverec
Rozměry: 1,5 m x 1 m
Konstrukce: zdivo
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: 2. polovina 19. století
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Uspokojivý stav
Detailní popis: Kaplička sv.Anny, lidová s prvky selského baroka-klasicismu, Hmotná, archaicky působící stavba, postavená na obdélném půdorysu, orientovaná k jihovýchodu. V ose hlavního průčelí je prolomena hluboká, segmentově zaklenutá nika, osazená novodobým obrazem sv. Anny vyučující Pannu Marii a uzavřená mříží, jejíž pruty jsou završeny trojlistem. Zbývající plocha průčelí je hladká, bez členění. Na průčelí navazuje převýšený trojúhelníkový štít rámovaný obvodovou profilovanou římsou a vyplněný hlubokou trojúhelníkovou vpadlinou. Nepravidelnými pravoúhlými nárožími se připojují hladké boční stěny, ukončené mírně vysazenou hladkou fabionovou řmsou, pokračující i na hladkou stěnu závěru. Hrana štítu oplechovaná, stejně jako nízká valbová střecha.