Dřevěný kříž u Svaté Trojice

Název objektu: Dřevěný kříž u Svaté Trojice
MAS: Sdružení Růže
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: Trhové Sviny
Obec: Trhové Sviny
Katastrální území: Trhové Sviny
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník: ano
Provozovatel (je-li jiný než vlastník): Město Trhové Sviny
Typ objektu: kříž, křížek
Půdorys: obdélník
Rozměry: 60x50x370 cm
Konstrukce: kombinovaný
Nápis: POCHVÁLEN BUĎ PAN JEŽÍŠ KRISTUS
Překlad nápisu:  
Datace vzniku:  
Mobiliář (existuje-li): litinová plastika Krista
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Mírné poškození
Detailní popis: Jedná se o velký dřevěný kříž výška 270 cm, zasazený do kamenného soklu s nápisem: POCHVÁLEN BUĎ PÁN JEŽÍŠ KRISTUS. Na kříži je umístěna litinová plastika Krista. Zřejmě se jedná o repliku - nově zhotovený dřevěný kříž, který podélně puká (zřejmě vyroben z nevyzrálého dřeva), kámen zašlý. V případě rekonstrukce kámen očistit, případně osadit nový kříž a zvážit nahrazení stávající litinové plastiky (která je nevhodně připevněna křížovými šrouby) kresbou Krista na plechu (je lehčí a vhodnější pro dřevěné konstrukce).