Dobčice - kaplička u silnice

Název objektu: Dobčice - kaplička u silnice
MAS: Blanský les - Netolicko
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: České Budějovice
Obec: Záboří
Katastrální území: Lipanovice
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: obdélník
Rozměry:  
Konstrukce: zdivo
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: r. 1842
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ano
Seznam a číslo: č 569 (NPÚ)
Stav památky: Uspokojivý stav
Detailní popis: Výklenková kaplička na rozcestí Dobčice - Lipanovice. Uvnitř obrázek sv. Veroniky. Hrubá, archaicky působí stavba postavená čtvercovém půdorysu, orientovaná k západu. V ose hladkého východního průčelí je prolomen hluboký segmentově zaklenutý výklenek, uzavřený ozdobnými kovanými dvířky. Plochu průčelí ukončuje profilovaná podstřešní římsa, obíhající i boční stěny, na průčelí krytá taškami. Z římsy vyrůstá mírně převýšený obloučkový štít lemovaný širokou římsou. Střed štítu zdobí štukový obdélný rám s letopočtem 1842. Na spodním okraji štítu stojí zbytky zděného soklíku, z vrcholu štítu vyrůstá prostý kříž. Boční stěny hladce omítnuté, ukončené zmíněnou římsou, zadní stěna přechází bez architektonického členění do trojúhelníkového štítu. Sedlovou střechu kryjí tašky. Všechny vnější i vnitřní plochy kaple kryje bílý nátěr.