Dlouhá Stropnice 2

Název objektu: Dlouhá Stropnice 2
MAS: Sdružení Růže
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: Trhové Sviny
Obec: Horní Stropnice
Katastrální území: Dlouhá Stropnice 644161
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný): Parcela není zapsána na LV
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: boží muka
Půdorys: čtverec
Rozměry: 44 x 44 x 278
Konstrukce: kámen
Nápis: AP 1842
Překlad nápisu:  
Datace vzniku:  
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Po rekonstrukci
Detailní popis: Na cestě ze Šejb do Dobré Vody v trojúhelníku uvnitř křižovatky s lesní cestou. Půdorys podstavce 70 x 78. Čtyři mělké prázdné výklenky. Na vrcholu křížek cca 40 cm.