Dlouhá Stropnice 1

Název objektu: Dlouhá Stropnice 1
MAS: Sdružení Růže
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: Trhové Sviny
Obec: Horní Stropnice
Katastrální území: Dlouhá Stropnice 644161
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný): Parcela není zapsána na LV
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: boží muka
Půdorys: obdélník
Rozměry: 29 x 40 x 224
Konstrukce: kámen
Nápis: 1912
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: 1912
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Po rekonstrukci
Detailní popis: V lese u cesty ze Šejb do Dobré Vody. Jednostranná kaplička s novodobým obrazem Marie Sedmibolestné za sklem. Nemá křížek.