Desky

Název objektu: Desky 
MAS: Sdružení Růže
Okres: Český Krumlov
Obec s rozšířenou působností: Kaplice
Obec: Malonty
Katastrální území: Ličov-Desky 683639
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: obdélník
Rozměry: 30 x 69 x 180
Konstrukce: zdivo
Nápis: 18 - 07(?) F M
Překlad nápisu:  
Datace vzniku:  
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Uspokojivý stav
Detailní popis: Za obcí u silnice na Malonty vpravo pod dubem. Kaplička stojí na částečně přitesaném kamenu. Kulatý vrcholek kapličky zezadu odštípnut. V tesaném výklenku zbytky plechové výplně. Nerenovovaná, ale udržovaná a navštěvovaná.