Děkanské Skaliny

Název objektu: Děkanské Skaliny
MAS: Sdružení Růže
Okres: Český Krumlov
Obec s rozšířenou působností: Kaplice
Obec: Benešov nad Černou
Katastrální území: Děkanské Skaliny 683621
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný): soukromý
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kříž, křížek
Půdorys: obdélník
Rozměry: 37 x 57 x 321
Konstrukce: kámen
Nápis: Pochválen buď Pan Ježíš Kristus 1917
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: 1917
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Uspokojivý stav
Detailní popis: U silnice pod vsí směrem na Ličov. Na hranici pozemků. Soška Krista na kříži a patrona. V kraji a době poměrně neobvyklý český text. Vzhledem k těsné blízkosti silnice a porostu u ní a nepořádku působí památka přes svůj dobrý stav neutěšeně.