Dehtáře - kaplička

Název objektu: Dehtáře - kaplička
MAS: Blanský les - Netolicko
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: České Budějovice
Obec: Žabovřesky
Katastrální území: Dehtáře u Čes. Budějovic
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: čtverec
Rozměry: 1,5 x 1,5 m
Konstrukce: zdivo
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: 2. pol. 19. st.
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Mírné poškození
Detailní popis: Výklenková kaplička zv.Bártů u silnice Dehtáře - Břehov. Prostá zděná stavba čtvercového půdorysu, orientovaná k západu. Celá hmota kaple vyrůstá z výrazně rozšířeného soklu. Stěny hladce omítnuté bez výzdoby, ukončené jednoduchou odstupněnou podstřešní římsou. V ose východního průčelí je prolomen hluboký obdélný valeně zaklenutý výklenek uzavřený mříží, jejíž pruty vytváří čtvercová pole. Průčelí i zadní stěnu završuje hladký trojúhelníkový štít bez výzdoby. Sedlovou střechu kryjí dvojitě kladené tašky bobrovky. Z hřebene střechy vyrůstá plochý kovaný jetelový kříž s paprsky svatozáře mezi rameny.