Dehtáře - boží muka

Název objektu: Dehtáře - boží muka
MAS: Blanský les - Netolicko
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: České Budějovice
Obec: Žabovřesky
Katastrální území: Dehtáře u Čes. Budějovic
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: boží muka
Půdorys: čtverec
Rozměry:  
Konstrukce: kombinovaný
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: 19. století
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Uspokojivý stav
Detailní popis: Modrá boží muka v intravilánu osady Dehtáře (na rozcestí Žabovřesky-Břehov). Klasická pilířková boží muka vyrůstající z mohutného rozšiřujícího se soklu. Štíhlý hranolový dřík dělí výrazná zaoblená římsa, na níž navazuje hranolová nástavba se 4 segmentovými v půdorysu půlkruhovými výklenky. Nástavbu ukončuje profilovaná podstřešní římsa, na níž dosedá nízká valbová střecha krytá prejzy. Z vrcholu střechy vyrůstá kovaný dvouramenný jetelový kříž. Celá hmota božích muk, včetně výklenků, je opatřena modrým nátěrem.