Chvalovice - kaplička

Název objektu: Chvalovice - kaplička
MAS: Blanský les - Netolicko
Okres: Prachatice
Obec s rozšířenou působností: Prachatice
Obec: Chvalovice
Katastrální území: Chvalovice u Netolic
Vlastník objektu: obec
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: obdélník
Rozměry: 1,2m x 1m
Konstrukce: zdivo
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: pol. 19. století
Mobiliář (existuje-li): obraz P. Marie + 2 malé bezcenné, lucernička
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Uspokojivý stav
Detailní popis: Zděná stavba postavená na mírně příčně obdélném půdorysu, výklenkem orientovaná k jihu. Hlavní jižní průčelí vyplňuje hluboký výklenek čtvercového půdorysu, plochostropý, otevřený valeným obloukem. Stěny výklenku hladké, kolmé špalety. Dle charakteru výklenku v něm patrně stála socha. Průčelní stěnu dělí v úrovni paty klenby výklenku jednuduše profilovaná římsa. Stěnu ukončuje nízké kladí v podobě fabionové římsy ohraničené drobnou oblounovou římsičkou. Hrubá obdélná korunní římsa krytá cihlami. Zpoza římsy vyrůstá převýšený lichoběžníkový štít s prohnutými bočními hranami a zaobleným završením. Hranu štítu lemuje drobná oblounová římsička. Boční stěny hladké, ukončené římsami jako průčelí. Zadní stěna hladká, přechází do trojúhelníkového štítu. Sedlovou střechu kryjí tašky tvarovky a bobrovky. Kaple stojí na vysokém rozšířeném soklu vyrovnábajícím nerovnost terenu.