Chlumeček - kaplička

Název objektu: Chlumeček - kaplička
MAS: Blanský les - Netolicko
Okres: Český Krumlov
Obec s rozšířenou působností: Český Krumlov
Obec: Křemže
Katastrální území: Chlumeček
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: obdélník
Rozměry:  
Konstrukce: zdivo
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku:  
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Uspokojivý
Detailní popis: Kaplička se nachází před místní částí Chlumeček mezi Křemží a Brlohem