Cetviny 7

Název objektu: Cetviny 7
MAS: Sdružení Růže
Okres: Český Krumlov
Obec s rozšířenou působností: Kaplice
Obec: Dolní Dvořiště
Katastrální území: Cetviny 744255
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný): Lesy České republiky
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: obdélník
Rozměry: 31 x 52 x 103
Konstrukce: kámen
Nápis: IA 1840
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: 1840
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Mírné poškození
Detailní popis: Na balvanu u cesty podél Malše proti mlýnu na rakouské straně. Dvojtý kříž 35 cm. Obraz Panny Marei Sedmibolestné s Kristem. Kaplička shora prasklá, jen provizorně opravená.