Cetviny 4 - Lesní

Název objektu: Cetviny 4 - Lesní
MAS: Sdružení Růže
Okres: Český Krumlov
Obec s rozšířenou působností: Kaplice
Obec: Dolní Dvořiště
Katastrální území: Cetviny 744255
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný): Lesy České republiky
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: obdélník
Rozměry: 200 x 265
Konstrukce: kámen
Nápis: není
Překlad nápisu:  
Datace vzniku:  
Mobiliář (existuje-li): socha Panny Marie, obrazy P.M a Krista
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Po rekonstrukci
Detailní popis: Kaplička je na cestě pokračující dál za renovovanou křížovou cestou. Kaplička evokuje jeskyni, je stavěna z hrubě opracovaných neomítnutých místních balvanů. Uzavřena je lehkou stáčenou mříží. Uvnitř je původní sloupková kamenná kasička. Celou kapličku překrývá novodobá dřevěná konstrukce cca 270 x 330 cm. Na jejích sloupcích reprodukce fotografií původního stavu kapličky. Pod kapličkou je novodobě upravená kopule historické studánky s léčivou (zázračnou?) vodou. V těsném sousedství kapličky je další sakrální památka, viz Cetviny 5.