Cetviny 3 - Farská

Název objektu: Cetviny 3 - Farská
MAS: Sdružení Růže
Okres: Český Krumlov
Obec s rozšířenou působností: Kaplice
Obec: Dolní Dvořiště
Katastrální území: Cetviny 744255
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný): Lesy České republiky
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: obdélník
Rozměry: 350 x 330
Konstrukce: zdivo
Nápis: 1844
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: 1844
Mobiliář (existuje-li): malý oltář? sakrální předměty
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Uspokojivý stav
Detailní popis: Na konci renovované křížové cesty. Kaplička po starší opravě, místa stékání vody po omýtce jsou zelená. Nově nenabílená. Kaplička je uzavřena mříží a plexisklem. Na vrcholu nad vstupem na malé báni dvojitý křížek. Kaplička svým vybavením upomíná na dřívější časté užívání, v současnosti zašlá a nevyužívaná.