Cetviny 2 - Křížová cesta

Název objektu: Cetviny 2 - Křížová cesta
MAS: Sdružení Růže
Okres: Český Krumlov
Obec s rozšířenou působností: Kaplice
Obec: Dolní Dvořiště
Katastrální území: Cetviny 744255
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: obdélník
Rozměry: 44 x 58 x 142
Konstrukce: kámen
Nápis: IK 1883
Překlad nápisu:  
Datace vzniku:  
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Po rekonstrukci
Detailní popis: Křížová cesta začíná na louce nad Cetvinami a končí u Farské kapličky. Dolní část kapličky je 44 x 58 x 63, horní 15 x 45 x 79. Křížek 23 cm Kromě poslednmí nemají zastavení žádný nápis. Zastavení jsou zpravidla těsně u esty, některá však ve strmém svahu nad ní. Počátek křížové cesty je přístupný pouze přes louku.