Cetviny 1 Hl.Sebastian

Název objektu: Cetviny 1 Hl.Sebastian
MAS: Sdružení Růže
Okres: Český Krumlov
Obec s rozšířenou působností: Kaplice
Obec: Dolní Dvořiště
Katastrální území: Cetviny 744255
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný): soukromý
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: obdélník
Rozměry: 231 x 333
Konstrukce: zdivo
Nápis: HL. SEBASTIAN
Překlad nápisu:  
Datace vzniku:  
Mobiliář (existuje-li): Obraz, kříž s Kristem, lucerna atd.
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Po rekonstrukci
Detailní popis: Kaplička je v remízku uvnitř pastevního areálu. Od cetvinského hřbitova k ní ukazuje směrovka. Přístupnost z této strany je daná pastvou dobytka. Majitel podle všeho přechod přes pastvinu toleruje. Kaplička po rozzsáhlé rekonstrukci, pouze střecha s eternitem a mechem je starší, ale v pořádku. Novodobý obraz Sv.Sebastiana nad zobrazením původních Cetvin.