Bukovec - zvonička

Název objektu: Bukovec - zvonička
MAS: Blanský les - Netolicko
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: České Budějovice
Obec: Kamenný Újezd
Katastrální území: Kamenný Újezd
Vlastník objektu: obec
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: zvonička
Půdorys: čtverec
Rozměry:  
Konstrukce: kombinovaný
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku:  
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Uspokojivý stav
Detailní popis: železná zvonička uprostřed obce. Její největší hodnotou je fakt, že se na ni ručně dosud zvoní, a to se vzácnou duchovní časomírou: dokud se neodříká pětkrát Otčenáš či jiná vhodná modlitba