Bedřichov

Název objektu: Bedřichov
MAS: Sdružení Růže
Okres: České Budějovice
Obec s rozšířenou působností: Trhové Sviny
Obec: Horní Stropnice
Katastrální území: Bedřichov u H. Stropnice 644153
Vlastník objektu:  
Vlastník pozemku (je-li jiný): soukromý
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: kaple, kaplička
Půdorys: čtverec
Rozměry: 44 x 44 x265
Konstrukce: kámen
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku:  
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Uspokojivý stav
Detailní popis: Při silnici H.Stropnice - Rychnov, po levé straně za stromořadím. V době vegetace není vidět. Na hranici tří pozemků. Největší proměr stély cca 33 cm. Kaplička s třemi mělkými výklenky s moderními obrázky. Železný křížek cca 30 cm