Babice - křížek u morového sloupu

Název objektu: Babice - boží muka - morový sloup
MAS: Blanský les - Netolicko
Okres: Prachatice
Obec s rozšířenou působností: Prachatice
Obec: Babice
Katastrální území: Babice u Netolic
Vlastník objektu: obec
Vlastník pozemku (je-li jiný):  
Neznámý vlastník:  
Provozovatel (je-li jiný než vlastník):  
Typ objektu: boží muka
Půdorys: čtverec
Rozměry: 0,4m x 0,4m
Konstrukce: kámen
Nápis:  
Překlad nápisu:  
Datace vzniku: 17. století
Mobiliář (existuje-li):  
Objekt památkově chráněn: Ne
Seznam a číslo:  
Stav památky: Havarijní
Detailní popis: cca 50 m od okraje obce Babice u staré cesty na Lužice. Kamenná boží muka s hlavicí, podle místní tradice nazývaná morový sloup, na památku vymření obce na mor.Žulová sloupková boží muka. Nízký plochý sokl, ze které vyrůstá štíhlý hranolový dřík s okosenými hranami, nad soklem a pod vrcholem zkosení trojúhelníkové, vytvářející optický dojem podstavy a hlavice. Na vrchol dříku dosedá zkosenou římsou rozšířená lucernová nástavba otevřená na dvou stranách plochými obdélnými nikami s trojúhelníkovým štítovým završením. Výzdoba nik nedochována. Zbývající dvě strany tvarově shodná, bez nik. V místě průniku sedlových stříšek nik vyrůstal patrně prostý kamenný kříž, uražený. Boží muka obílena, nátěr opršelý. Tvarově shodná s božími muky v Mahouši.